ശ്രീ ഭഗവാനുവാച

40

Category:

Description

ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ നമുക്ക് നല്‍കുന്ന സന്ദേശം: നാം ശരീരമല്ല, നാം ആത്മീയസ്വരൂപരാണ്. പരിശുദ്ധ ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ളപ്പോള്‍ അവിടെ ജാതി, മതം, വര്‍ണ്ണം, ലിംഗം എന്നീ സ്ഥാനമാനങ്ങളില്ല. അവിഭാഗീയതയുടെ ഈ അവസ്ഥയില്‍ ഈ ലോകം മുഴുവനും യഥാര്‍ത്ഥ ഐക്യവും സമാധാനവും കൈവരിക്കാം. ഈ അറിവില്ലാതെ, വ്യക്തിഗതമായോ, സംഘടിതമായോ നാം അന്വേഷിക്കുന്ന സന്തോഷം നമുക്കൊരിക്കലും പ്രാപ്യമാവില്ല. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞയുടന്‍ തന്നെ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം, ഈശ്വരനില്‍ കേന്ദ്രീകൃതമായ സമത്വവാദമുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയില്‍ എപ്രകാരം സമൂഹത്തിന് ശാന്തിപൂര്‍വ്വം കഴിയാം എന്ന് വര്‍ണ്ണിക്കുന്നു.

Additional information

Weight 0.115 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീ ഭഗവാനുവാച”

Your email address will not be published. Required fields are marked *